experiencia administrativo - CSR Iuris sector públic

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Què fem > Administratiu

EXPERIÈNCIA DE MÉS DE TRENTA ANYS
Una experiència que ens proporciona una perspectiva multidisciplinar del dret aplicable a les relacions entre ciutadans i amb l'administració pública.

 • Intervenció en projecte d'urbanització a Arenys de Mar.

 • Impugnació de projecte de reparcel·lació a les Franqueses del Vallès.

 • Reclamacions patrimonials contra diversos ajuntaments i entitats:  

 • Barcelona, Santa Coloma, el Masnou, Rubí, Badalona, ICS, etc.

 • Informe jurídic i econòmic per l'Ajuntament d'Ascó.

 • Impugnació de valoracions en expropiacons davant del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

 • Impugnació d'actes de l'administració tributària davant del Tribunal Econòmic-Administratiu.

 • Expedients de domini per reanudar tracte successiu a Sant Adrià del Besòs.

 • Impugnació de denegació de llicència ambiental contra ajuntament de Lloret de Mar.

 • Recursos contenciosos-administratius diversos.

 • Gestió d'auditoria a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 • Conveni amb Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

 • Projectes d'urbanització diversos.

 • Assessoria jurídica i defensa de Mútua d'Accidents

 • Recursos econòmic-administratius contra l'Agència Tribuària.

 • Prestacions de la Seguretat Social.

 • Demandes de determinació de contingències de la Seguretat Social.

 • Demandes contra Fons de Garantia Salarial per denegació de prestacions.

 • Impugnacions de sancions admnistratives.

 • Estrangeria.

 • Infinitat de procediments civils, de família, etc.

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal