Consultoria - CSR Iuris sector públic

Vaya al Contenido

Menu Principal:Anàlisi d'estats financers.
Recolzament a la Gerència.
Anàlisi de l'organització, disseny de procediments administratius, sistemes d'informació i control.
Confecció del pressupost econòmico-financer de l'empresa, seguiment i control de desviacions.
Comptabilitat analítica i de costos.
Anàlisi de riscos i situacions d'insolvència.
Control de gestió i quadres de direcció.
Elaboració de plans de negoci.
Valoració d'empreses.
LOPD


 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal